Wij geloven in één God – Nicea 2.0

Lied op de woorden van de Geloofsbelijdenis van Nicea

Jan Lenselink speelt op de vleugel.

Martin de Waard: geluid, Hans Brouwer: beeld