Nieuw lied op Nationale Synode in Dordrecht

Op de Slotmanifestatie van De Nationale Synode op 29 mei a.s. in Dordrecht zal Noortje een nieuw lied ten gehore brengen: Wij geloven in één God. Zij heeft dit speciaal geschreven voor deze manifestatie. Het lied heeft als tekst de (letterlijke) woorden van de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Noortje zingt dit lied tijdens het ondertekenen van de verklaring door alle aanwezige kerkgenootschappen.